Dịch vụ & Sửa chữa

Phí kiểm định

$279$558 (đô la Mỹ)

Phí bưu chính

phí bưu chính

$8 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao, Phụ kiện & Phụ tùng

Dây cáp điện

$10 (đô la Mỹ)

Bộ phận IPL & Laser

Bộ lọc nước

$13$134 (đô la Mỹ)
Factory Price

Sự chi trả

Sự chi trả

$16$5,586 (đô la Mỹ)

Tài liệu tiếp thị

TONE Ảnh minh họa

$16$39 (đô la Mỹ)

Tài liệu tiếp thị

Cavitation-RF-Lipo Ảnh minh họa

$16$39 (đô la Mỹ)

Tài liệu tiếp thị

Ảnh minh họa HIFU

$16$39 (đô la Mỹ)
$16$39 (đô la Mỹ)

Tài liệu tiếp thị

Tác phẩm tẩy lông bằng laser

$16$39 (đô la Mỹ)
$16$39 (đô la Mỹ)

Tài liệu tiếp thị

Tác phẩm đông lạnh chất béo

$16$39 (đô la Mỹ)
viVI