Laser Lipolysis là gì?

Laser Lipolysis, also known as “laser fat reduction,” is a non-invasive body contouring technique that uses laser energy to reduce stubborn pockets of fat. This innovative technology has become increasingly popular in recent years, with many individuals turning to Laser Lipolysis as an alternative to surgical fat removal procedures.

Laser Lipolysis hoạt động như thế nào?

During laser lipo, a laser device is used to deliver low-level laser energy to the targeted areas of fat. The laser energy is delivered in the form of light that penetrates the skin to reach the adipose (fat) tissue. The energy from the laser causes the fat cells to release their contents, such as water, glycerol, and free fatty acids, which are then metabolized and eliminated by the body’s natural processes.

Các năng lượng laze được sử dụng trong hút mỡ bằng laser thường ở dạng ánh sáng laser mức độ thấp, có bước sóng trong khoảng 600-1000 nm. Bước sóng này được hấp thụ bởi các tế bào mỡ, khiến chúng giải phóng nội dung bên trong. Năng lượng laser cũng gây ra sự gia tăng lưu thông máu cục bộ, giúp loại bỏ chất béo được giải phóng và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Quy trình này thường được thực hiện dưới gây tê tại chỗ và có thể được kết hợp với các phương pháp điều trị khác như siêu âm hoặc năng lượng tần số vô tuyến để nâng cao kết quả. Quy trình này thường được thực hiện trên cơ sở bệnh nhân ngoại trú và quá trình phục hồi thường nhanh hơn so với hút mỡ truyền thống.

Một trong những lợi ích chính của Laser Lipolysis là đây là một quy trình không xâm lấn, nghĩa là không có vết rạch hoặc rủi ro phẫu thuật nào liên quan. Ngoài ra, kết quả của Laser Lipolysis diễn ra dần dần và trông tự nhiên, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Lợi ích của Laser Lipolysis

Laser Lipolysis mang lại một số lợi ích, bao gồm:

  • Thủ tục không xâm lấn không có vết mổ hoặc rủi ro phẫu thuật liên quan
  • Kết quả dần dần và tự nhiên
  • Không cần thời gian chết

It’s important to note that laser lipo is not a weight loss solution and it’s not recommended for people who are overweight or obese. Also, laser lipo is not a substitute for healthy lifestyle habits such as regular exercise and a balanced diet. It’s best to consult with a qualified healthcare provider to determine if laser lipo is the right option for you.

The number of laser lipo sessions needed can vary depending on the individual and the area being treated. Typically, multiple sessions are required to achieve the desired results. The number of sessions needed can be influenced by several factors, such as the size of the treatment area, the amount of fat to be removed, and the individual’s response to the treatment.

Trung bình, hầu hết mọi người cần từ 4 đến 8 buổi để đạt được kết quả tối ưu. Các buổi tập thường cách nhau từ 4-6 tuần để cơ thể có thời gian loại bỏ và chuyển hóa lượng mỡ đã giải phóng.

It’s important to note that laser lipo is not a weight loss solution, and it’s not recommended for people who are overweight or obese. It’s best to consult with a qualified healthcare các nhà cung cấp để xác định số phiên cần thiết cho trường hợp cá nhân của bạn.

Cung cấp Laser Lipolysis an toàn và hiệu quả cho khách hàng của bạn

Tại AllWhite Laser, chúng tôi cung cấp các máy Laser Lipolysis hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp các phương pháp điều trị đường nét cơ thể an toàn và hiệu quả. Máy của chúng tôi được thiết kế để cung cấp năng lượng laser chính xác đến khu vực được nhắm mục tiêu, giúp giảm các tế bào mỡ một cách hiệu quả mà không làm tổn thương các mô xung quanh.

Ngoài việc cung cấp các máy Laser Lipolysis chất lượng cao, chúng tôi còn cung cấp các khóa đào tạo toàn diện cho khách hàng để đảm bảo rằng họ đang sử dụng máy một cách chính xác và hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn liên tục cho khách hàng của chúng tôi, giúp họ cung cấp các phương pháp điều trị đường nét cơ thể an toàn và hiệu quả cho khách hàng của họ.

If you’re interested in incorporating Laser Lipolysis into your skincare business, contact us today to learn more about our machines and training programs. We’re here to help you offer safe and effective body contouring treatments that can help your clients achieve their aesthetic goals.

viVI