Sản phẩm Laser IPL

Bộ phận IPL & Laser

Bộ lọc nước

$13$134 (đô la Mỹ)

Bộ phận IPL & Laser

Bộ lọc IPL

$127 (đô la Mỹ)

Bộ phận IPL & Laser

Đầu lọc ND Yag

$127 (đô la Mỹ)