Vật tư tiêu hao Laser IPL

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Gel làm lạnh IPL – 5L

$33 (đô la Mỹ)
$53$100 (đô la Mỹ)
Hết hàng

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Khiên mắt

$122$223 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Tấm chắn mắt bằng nhựa

$122$223 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Kính Laser Yag

$335 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Kính IPL

$335 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Kính Laser / IPL

$335$379 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Kính Laser than

$368 (đô la Mỹ)

Vật tư tiêu hao IPL & Laser

Kính Đi-ốt Laser

$379 (đô la Mỹ)