Tương lai tươi sáng: Những dự báo cho ngành thẩm mỹ trong 10 năm tới

The aesthetics industry has been rapidly growing in recent years, and it shows no signs of slowing down. With new technologies and advancements in non-surgical treatments, the industry is projected to continue to grow in the next 10 years. In this blog, we’ll explore the current state of the aesthetics industry, projections for the next 10 years, and the factors driving growth.

Thực trạng ngành thẩm mỹ hiện nay

Ngành công nghiệp thẩm mỹ là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la bao gồm nhiều phương pháp điều trị chẳng hạn như tạo đường nét cơ thể, trẻ hóa da, tẩy lông, v.v. Trong những năm gần đây, ngành này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị không phẫu thuật và không xâm lấn. Theo báo cáo của Zion Market Research, thị trường thẩm mỹ toàn cầu được định giá 22,8 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến sẽ đạt 54,2 tỷ USD vào năm 2025.

Dự đoán cho 10 năm tới

Dự báo cho ngành thẩm mỹ trong 10 năm tới đầy hứa hẹn. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường thẩm mỹ y tế toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 10,9% từ năm 2020 đến năm 2027. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm sự phổ biến ngày càng tăng của các phương pháp điều trị không phẫu thuật, nhu cầu ngày càng tăng đối với các quy trình thẩm mỹ trong dân số già và sự sẵn có của các công nghệ tiên tiến.

Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong ngành thẩm mỹ

Một số yếu tố đang thúc đẩy tăng trưởng trong sản xuất mỹ phẩm, bao gồm:

  • Nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị không phẫu thuật và không xâm lấn
  • Những tiến bộ trong công nghệ, chẳng hạn như sự phát triển của laser mới và các thiết bị dựa trên năng lượng
  • Nâng cao nhận thức và chấp nhận các phương pháp điều trị thẩm mỹ
  • Tăng thu nhập khả dụng và chi tiêu cho các thủ tục thẩm mỹ
  • Dân số già tìm kiếm phương pháp điều trị chống lão hóa

Ngành thẩm mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển trong 10 năm tới, do nhiều yếu tố thúc đẩy như nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị không phẫu thuật, những tiến bộ trong công nghệ và dân số già tìm kiếm các phương pháp điều trị chống lão hóa. Tại AllWhite Laser, chúng tôi cam kết cung cấp máy móc và đào tạo chất lượng cao để giúp các chuyên gia đáp ứng nhu cầu điều trị thẩm mỹ ngày càng tăng. Liên hệ với chúng tôi hôm nay để tìm hiểu thêm về chúng tôi máy móc và các lựa chọn đào tạo.

 

viVI